Metaforą komfortu są dla wielu hotele proponujące pakiet usług na bardzo wysokim poziomie. Przepych są jednakże coraz mniej ostentacyjne. Ekskluzywność danego hotelu można scharakteryzować w sposób elegancki, choć dla osób spoza elitarnego kręgu dyskretny. Hotel o podwyższonym