Większa część z nas wiąże branżę hotelową z różnymi obiektami, które oferują schronienie. Należy jednakże pamiętać, że pomiędzy szablonowym hotelem a pensjonatem są spore różnice. Nie wolno również pomylić schronienia turystycznego z domem wycieczkowym lub zajazdem. Hotelarstwo