lean Archive

Mapowanie strumienia wartości

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się zmiany w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie.

lean marketing

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w formach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak nietrudno