Jako maluchom bez trudu jest nam ufać w to, że nie ma rzeczy nieprawdopodobnych. To kłopotliwe życie hamuje tę wiarę, utwierdzając nas w przekonaniu zupełnie przeciwnym. A wielka szkoda, albowiem w istocie dużo rzeczy wolno załatwić dzięki